Verksamhetsberättelse för Semlans samfällighetsförening verksamhetsåret 2016

Här kan du läsa verksamhetsberättelse för Semlans samfällighetsförening verksamhetsåret 2016

Annonser

Kallelse och dagordning till ordinarie årsstämma 2017

Kallelse till ordinarie årsstämma 2017

Plats: Kvarterslokalen
Tid: Tisdagen den 21 februari klockan 19:00

Dagordning enligt stadgarna.
Stadgeenliga handlingar kommer att delas ut till varje fastighet före stämman.

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 7 februari
Lämna in motioner till:
Ordförande Bengt Nilsson Lillfjällvägen 64 eller till styrelsen@semlan.com

OBSERVERA!

Varje grupp SKALL innan stämman nominera medlemmar till förtroendeuppdrag enligt listan. Läs hela listan här

Grupp 1

Grupp 2

Grupp 3

Grupp 4

Lillfjällvägen 10 Lillfjällvägen 12 Lillfjällvägen 14 Lillfjällvägen 16 Lillfjällvägen 18 Lillfjällvägen 20 Lillfjällvägen 22 Lillfjällvägen 24

Lillfjällvägen 26 Lillfjällvägen 28 Lillfjällvägen 30 Lillfjällvägen 32 Lillfjällvägen 34 Lillfjällvägen 36 Lillfjällvägen 38 Lillfjällvägen 40

Lillfjällvägen 42 Lillfjällvägen 44 Lillfjällvägen 46 Lillfjällvägen 48 Lillfjällvägen 50 Lillfjällvägen 52 Lillfjällvägen 54 Lillfjällvägen 56

Lillfjällvägen 58 Lillfjällvägen 60 Lillfjällvägen 62 Lillfjällvägen 64 Lillfjällvägen 66 Lillfjällvägen 68 Lillfjällvägen 70 Lillfjällvägen 72 Lillfjällvägen 74

Som vanligt bjuds det på kaffe/te och semlor efter årsmötet

Dagordning för årsstämma 21 februari, 2017

Dagordning och kallelse delas ut till medlemmarnas brevlåda under vecka 3

Plats: Kvarterslokalen
Tid: Tisdagen den 21 februari kl. 19.00

 1. Fastställande av röstlängd
 2. Stämmans utlysande
 3. Dagordningens fastställande
 4. Val av ordförande för stämman
 5. Val av sekreterare för stämman
 6. Val av två justeringsmän
 7. Val av rösträknare
 8. Styrelsens verksamhetsberättelse
 9. Bokslut för verksamhetsåret 2016
 10. Revisorernas berättelse
 11. Ansvarsfrihet för styrelsen
 12. Styrelsens förslag till inkomst och utgiftsstat samt debiteringslängd för verksamhetsåret 2017
 13. Val av styrelseordförande för verksamhetsåret 2017
 14. Val av övriga förtroendeuppdrag till samfälligheten (enl. det rullande schemat.)
 15. Framställning från styrelsen samt motioner från medlemmarna
 16. Beslut om årsstämmoprotokollet skall hållas tillgängligt
 17. Avslutning med semlor och kaffe / te

Välkommen önskar Styrelsen

Läs kallelse och dagordning till  årsmötet

Nytt i tvättstugan – en hygrostat

I tvättstugan har vi satt in en hygrostat. Det är en pryl som känner av fuktigheten i lokalen och styrs av det. Det gör att den går igång när det finns fukt i lokalen, men inte annars.

Det är så man brukar göra i tvättstugor och liknande utrymmen för att få bort fukten, men till skillnad mot en rörelsevakt så startar fläkten inte om man bara går in i lokalen av annan orsak.

Det är bara att höra av sig till stytrelsen@semlan.com om ni har några frågor eller funderingar !